Svařovací stroj na vláknové lasery

Fiber laser svařovací stroj je druh laserového svařování zařízení, které páruje vysokoenergetický laserový paprsek do optického vlákna, a po dálkovém přenosu je kolimaced do paralelního světla kolimatorem a pak se zaměřuje na obrobku pro svařování.Pro díly, které jsou nepřístupné svařování, je implementován flexibilní převodový svar bez kontaktu, který má větší flexibilitu.V současnosti se používá při výrobě plechových kovů, uzavírání baterií, automobilových dílů a jiných průmyslových odvětvích.Laserový paprsek stroje na laserové svařování optických vláken si může uvědomit dělení času a energie a může současně zpracovávat více paprsků, což poskytuje podmínky pro přesnější svařování.Výrobce a dodavatel nejlepšího stroje na svařování vláknitých laser ů v Číně,tovární cena stroje na laserové svařování vláken.